top of page

ภพ Existence


ห่วงโซ่ที่ ๑๐ คือ ภพ ปริศนาธรรมนี้ เขียนเป็นรูปคนที่ตั้งท้องแก่ ใกล้จะคลอดลูก นั่นคือ การจุติของภพเริ่มขึ้นแล้ว ภพมีอยู่ ๓ คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ และภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติ


bottom of page