top of page

เดรัจฉานภูมิ Animal State


ในภาพห้องที่ ๔. คือ ภพภูมิ ของ สัตว์เดรัจฉาน ภพนี้คือโลกของเดรัจฉาน ทั้งหลาย หรือ เรียกว่า "เดรัจฉานภูมิ" ปริศนาธรรมของภพนี้ ก็คือ โมหะ คือ โง่ หลง งมงาย มีสติปัญญาต่ำต้อย เยี่ยงสัตว์เลื้อยคลาน หรือ สัตว์ตระกูลต่ำทั้งหลาย ความหมายในภาษาธรรมของเดรัจฉานนี้ เท่ากับความโง่ของคน ไม่ศึกษา ไม่ฝึกฝน ปล่อยให้ชีวิตขาดสติปัญญา อยู่ไปวัน ๆ อย่างที่กล่าวเป็น ภาษาชาวบ้านว่า กิน ขี้ ปี้ นอน "สืบพันธุ์" หรือเสพเมถุนอย่างสัญชาติญาณของสัตว์ทั่วไป มีความกลัวภัยอยู่เสมอ เพราะไม่มีสติปัญญาที่จะรู้ได้ว่า อะไรควรจะกลัว หรือไม่ควรกลัว พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาโปรดเดรัจฉานภูมิเหมือนกัน แต่แม้ว่าพระองค์จะมีพระเมตตา แสดงธรรมล้ำลึกเพียงไร จิตของเดรัจฉานพอใจหรือจมดิ่งอยู่กับความเป็นเดรัจฉานอย่างไม่เปลี่ยนแปลง


bottom of page